Cena za občanskou aktivitu mladých lidí,
kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti.

Nominujte jednotlivce nebo skupiny mladých lidí do 30 let.

Laureáti 2017


Cenu Gratias Tibi 2017 získaly tyto projekty:

Kategorie ZŠ

Chlapci z Těrlicka pomáhají dětem a dospívajícím s autismem

Chlapci z dětského domova v Těrlicku pravidelně navštěvují spolek ADAM. Pomáhají tak dětem s autismem a zároveň při nejrůznějších volnočasových aktivitách rozvíjejí vlastní sociální komunikaci a empatii vůči handicapovaným vrstevníkům.

Porotu na tomto projektu nejvíce zaujalo, že jsou zde smazány hranice, kdo pomoc dává a kdo jí přijímá. Obě strany totiž vychází ze znevýhodněných pozic. Chlapci z DDŠ Těrlicko, kterým je často ústavní péče nařízena, získávají pocit důležitosti, vidí, že jsou pro někoho potřební, a i oni sami můžou něco dokázat a pomoci ostatním. Porota taktéž ocenila dlouhodobost aktivit (od roku 2011) a pestrost činností, které společně děti za dobu fungování projektu prožily.          

Kategorie SŠ

Revoluce na střední

Revoluce na střední je kampaň, za kterou stojí Česká středoškolská unie. Jejím cílem je změna reálné praxe ve třídách skrze prosazení požadavků, které by zvýšily kvalitu českého školství. Tyto požadavky si nadefinovali a prosazují je sami studenti. O jejich realizaci jednají i s institucemi, jako je Ministerstvo školství nebo Česká školní inspekce. Snaží se například o posílení žákovských samospráv nebo o větší metodickou pestrost ve výuce.

Porota ocenila především dlouhodobost projektu a snahu o systémové, promyšlené řešení. Jedná se o iniciativu, která byla diskutována nejen vnitřně v rámci České středoškolské unie, ale i s odborníky a dalšími zainteresovanými institucemi. 

Kategorie do 30 let

ZVOL SI INFO

Studenti Masarykovy univerzity se rozhodli ukázat, jak lze pracovat s informacemi, které jsou nám „nabízeny“ na internetu. Nechtějí nikomu říkat, co si myslet, ale chtějí upozornit na množství nesmyslů, které se na internetu objevuje. Vytvořili proto příručku „Surfařova průvodce po internetu“, která pomáhá rozpoznat dezinformace. Navštěvují také střední školy, kde pro studenty na toto téma pořádají semináře.

Porotu na projektu zaujalo, že potřeba zabývat se kritickým myšlením vychází od samotných mladých lidí. Téma mediální gramotnosti a ověřování faktů je v současnosti velmi aktuální a porota ocenila především společenský význam projektu, který má nepřímý dopad na snižování rasismu a xenofobie. 

Zvláštní uznání Člověka v tísni

Lepší Dolný Lopašov

Společnost Člověk v tísni se rozhodla udělit zvláštní uznání sdružení mladých lidí z malé slovenské obce. Z ní se díky jejich nesmírné zapálenosti a aktivitě stalo místo plné kulturních zážitků, kam se sjíždí i lidé z okolí. Zároveň se jim dlouhodobě daří vzbuzovat větší zájem obyvatel o veřejné dění.

Cena O2 za vstřícnou a bezpečnou komunitu

Nenech to být

Studenti z Brna za podpory MŠMT, Linky bezpečí a PPP Brno vytvořili a provozují internetový systém a mobilní aplikace sloužící k boji proti šikaně na školách po celé ČR. Těch se za jediní měsíc fungování zaregistrovalo téměř 500 a NNTB tak mohlo zprostředkovat více než 100 hlášení šikany či jiných problémů v kolektivu. Ty se zatím daří díky profesionálně vytvořené metodice úspěšně řešit.

Porota ocenila, že za celým projektem stojí středoškoláci z Brna a aplikaci navrhli vlastně pro své vrstevníky. Aplikace oslovuje mlčící většinu, která se bojí anebo neví, jak reagovat na setkání se šikanou. Projekt má ambici být národní platformou, která je transparentní - dítě ví, co se děje s informacemi, kam jdou. Projekt má široký zásah a funguje jednoduše. Porota navíc ocenila, že byl projekt konzultován s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a má záštitu MŠMT.

Cena České televize

Babičkové

Studenti Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci pravidelně chodí navštěvovat seniory do Domova Pohoda ve Chvalkovicích. Povídají si s babičkami a dědečky, čtou jim, poslouchají jejich vyprávění a tráví společně volný čas. Jedná se nejen o cennou zkušenost pro studenty i seniory, ale především o překračování mezigeneračních propastí.

 

Laureátům moc gratulujeme a děkujeme všem 117 nominovaným projektům za energii, kterou věnují zlepšování života v jejich okolí.

 

 

 

 

 

 

Organizátor:

Podpořili:

Partneři:

Mediální partneři:

Česká televize Evropa 2 Aktuálně Časopis REDWAY Radio 1 Adam.cz