Cena za občanskou aktivitu mladých lidí,
kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti.

Nominujte jednotlivce nebo skupiny mladých lidí do 30 let.

O ceně Gratias Tibi


Znáte někoho ve svém okolí, kdo pomohl proměnit místo, ve kterém žije, k lepšímu? Třeba skupinu dětí, které pod vedením paní učitelky dělají něco pro své okolí? Nominujte je na cenu Gratias Tibi.

Cenu Gratias Tibi jsme poprvé vyhlásili v roce 2014 s cílem ocenit občanskou aktivitu, občanský postoj či počin mladých lidí pozitivně ovlivňující život v komunitě či celé společnosti. Chtěli jsme reagovat na fakt, že se v poslední době objevuje stále více nejrůznějších iniciativ mladých lidí. Jejich aktéři jistě prožívají radost a zadostiučinění z vlastní činnosti a my chceme tento zážitek obohatit o pocit uznání a vědomí, že se společnost zajímá o to, co dělají a váží si toho.

Minulý ročník 2015 přinesl mnoho zajímavých počinů mladých lidí a přispěl tak ke změně stereotypního mediálního obrazu mladých lidí jako rezignovaných jedinců, kteří nemají zájem o veřejné dění. Cenu Gratias Tibi v roce 2015 obdrželi zástupci projektů Hospic, Umělecká skupina Směj se, Studentská nezisková organizace Mise naděje. Laureáti převzali z rukou významných osobností jako hlavní cenu studijní cestu do Norska a Štrasburku a finanční odměnu na další rozvoj svých projektů.

Podívejte se, jak to na slavnostním večeru vypadalo:

Na těchto stránkách najdete informace o všech nominovaných projektech, které ukazují, že dnešní mladí se dokážou nadchnout, být aktivní, vidět problémy a hledat či najít jejich řešení nebo na ně alespoň upozornit ty, kteří je řešit mohou.

​Letošní rok připravujeme pro všechny nominované ve spolupráci s našimi partnery sérii workshopů, které se uskuteční v květnu a červnu. Workshopy účastníkům pomohou najít cesty k dalšímu rozvoji projektu. 

Vítězové ceny Gratias Tibi 2016 ze všech tří kategorií získají finanční odměnu a studijní cestu. Laureáti v kategorii ZŠ budou mít šanci jet do Štrasburku, pro vítěze kategorie SŠ je připravena cesta do Českého centra a laureáti v kategorii do 30 let vyrazí do Norska.

Harmonogram ročníku 2016

  • konec ledna – zahájení nominací 
    Nominovat lze projekt, počin či aktivitu mladých lidí, které se udály do 30. března 2016
  • 31. března – uzávěrka nominací
  • 8. dubna – zasedání poroty
  • 31. května – slavnostní vyhlášení výsledků v paláci Lucerna
  • léto - podzim – studijní cesta pro vítěze 
  • od září - workshopy a exkurze pro všechny nominované

 

Organizátor:

Podpořili:

Partneři:

Mediální partneři:

Česká televize Evropa 2 Aktuálně Časopis REDWAY Radio 1